คำไหนเอามาใช้อธิบายลูกน้อยที่แสนน่ารักของคุณได้?

คำไหนเอามาใช้อธิบายลูกน้อยที่แสนน่ารักของคุณได้?
คำถามอื่นๆ