คุณจะทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังในปี 2560?

การเริ่มต้นใหม่ของคุณจะไม่มีสิ่งหนึ่ง มันจะเป็นอะไร...

คำถามอื่นๆ