ใครจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไป?

ตลอดไปเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน แต่คนคนนี้ไม่ใส่ใจที่จะใช้มันอยู่เคียงข้างคุณ!

คำถามอื่นๆ