ดอกไม้ประจำวันเกิดของคุณคืออะไร?

ทุกๆ วันเกิดมีดอกไม้ประจำตัวอยู่! คุณคือดอกไม้ดอกไหน แล้วความหมายที่แฝงอยู่ล่ะ?

คำถามอื่นๆ