ไทม์แมชชีนจะส่งคุณไปที่ไหน?

ถ้าคุณมีไทม์แมชชีน คุณจะไปที่ไหน? 🤠❓🤖❓💂

คำถามอื่นๆ