เพื่อนคนนี้จะประกันตัวคุณออกจากคุก?

หากคุณอยู่ในคุก ดูว่าเพื่อนคนไหนจะวิ่งเข้ามาช่วยประกันตัวคุณออกไป?

คำถามอื่นๆ