ใครเป็นเพื่อนที่มีค่าของคุณทั้ง 7 คน?

ค้นหาคนที่มีค่ามากกว่าเงินพันล้าน! กดปุ่ม start!

คำถามอื่นๆ